Danh sách đội tàu

Thứ bảy, 10 Tháng 5 2014 07:40
In

STT

Tên tàu

Năm đóng

Nơi đóng

Trọng tải

Dung tích

Đăng kiểm

1

VẠN LÝ

1994

Hàn Quốc

6,832 DWT

404 TEUS

VR

2

VẠN HƯNG

1996

Hàn Quốc

7,020 DWT

420 TEUS

VR

3

BIENDONG STAR

2000

Nhật Bản

9,100 DWT

600 TEUS

VR

4

BIENDONG TRADER

2006

Việt Nam

7,000 DWT

610 TEUS

GL

5

BIENDONG FREIGHTER

2006

Việt Nam

7,000 DWT

610 TEUS

GL

6

BIENDONG NAVIGATOR

2005

Việt Nam

12,400 DWT

1016 TEUS

GL

7

BIENDONG MARINER

2004

Việt Nam

12,400 DWT

1016 TEUS

GL