YOUR SATISFACTION, OUR DEVELOPMENT

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) triển khai dịch vụ E-Booking trong vận tải container bằng đường biển

Email In PDF

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã xây dựng và đưa vào sử dụng ứng dụng E.Booking trong vận tải container bằng đường biển, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Trên cơ sở định hướng ”VIMC – One system”, kính đề nghị quý khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua Website: www.booking.vimc.co 

 


Tin cũ hơn: